گدایان بهرِ روزی طفلِ خود را کور می خواهند

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند

گمانم مرده شویان راضیند بر مردنِ مردم

بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند

شیخ فضل الله بحرانیبعد از کلیک کردن، فیلم منتخب در پائین همین صفحه قابل مشاهده میباشد< <

مستند
در امتداد شب
قسمت ۱

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۲

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۳

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۴

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۵

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۶

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۷

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۸

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۹

لینک مستقیم
مستند
در امتداد شب
قسمت ۱۰

لینک مستقیم
مانیفست ایرانیت
خطر جدی
واکسن ژنتیک کرونا

لینک مستقیم

خطر جدی
2 واکسن ژنتیک کرونا

لینک مستقیم

گرگها
قره باغ ،
کو رستمی؟من ایرانی نیستم
من و تو
قصاص
نامسلمون
دار الجنون
ما کجا
اونها کجاشیرهای
ایرانزمینجنگی عجیب در آسمان
پیام آخرسقوطکنسرت هایده
۱۹۸۱گلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


تئاتر: بوی
خوش عشق


مسافر زمان
به خانه
برمیگردیمکنسرت ابی ۲۰۰۲
کنسرت مهرداد ۱۹۹۹
کنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹دايی جان ناپلون ۱دايی جان ناپلون ۲دايی جان ناپلون ۳دايی جان ناپلون ۴دايی جان ناپلون ۵دايی جان ناپلون ۶دايی جان ناپلون ۷کنسرت هایده و ویگن
کنسرت ویگن
کنسرت ابی
۱۹۹۲کنسرت شماعی زاده
کنسرت ابی جان جوانیستار
بزم
مهستی و ستارAjda PekkanEmel Sayinکنسرت اندی ۱۹۹۳کنسرت ابی
۱۹۹۲کنسرت در تهران ۱۳۵۶
فرخزاد در ایران ۱
فرخزاد در ایران ۲
فرخزاد در ایران ۳
فرخزاد در ایران ۴
گلوریا و ستارکنسرت رامش‌کنسرت شهره
سال ۲۰۰۰کنسرت کامکارهاپیوند
Bye Bye LA
نیکزاد و شجریان
کنسرت امید ۲۰۰۰
شبکه صفر

گلچین موسیقی
پاپ قدیمینادر گلچین

داریوش ۲۰۰۸

هایده و ستار

هادی خرسندی

قسمت اول
برنامه نوروزی دهه ۵۰قسمت دوم
برنامه نوروزی دهه ۵۰پنجره ها
کنسرت عارف دهه ۶۰

داریوش و ابیداریوش و ابی ۲کنسرت معین دهه ۶۰

کنسرت
بیژن مرتضوی ۱۹۹۴
کنسرت معین ۲۰۰۰
رنگارنگ ۱

رنگارنگ ۲

رنگارنگ ۳

رنگارنگ ۴

رنگارنگ ۵

رنگارنگ ۶
رنگارنگ ۷
رنگارنگ ۸
کنسرت سوزان روشن
و فرامرز آصف

کنسرت دهه ۶۰

کنسرت ناصر عبدللهی

کنسرت امید ۱۹۹۹
Iranian Stars
in the 70sکنسرت شهرام شب پره ۱۹۹۷
کنسرت ابی ۱۹۹۹
کنسرت مهستی
کنسرت داریوش و فرامرز
کنسرت شجریان ۱۹۹۵
شهر فرنگ
کنسرت اندی ۱۹۹۹
شهلا سرشار و عقیلی
SANDY 1999
کنسرت داریوش سال ۲۰۰۰
کنسرت بیژن مرتضوی
کنسرت مهستی ۱۹۹۲
۱۹۹۷ کنسرت ابی


کنسرت ستار
۲۰۱۰

کنسرت شجریان

کنسرت هایده و فرزین

کنسرت هایده ۱۹۸۶


کنسرت حمیرا ۱۹۹۱


کنسرت
کنسرت شهره و
شاهرخ


کنسرت شهلا سرشار
عقیلی
کنسرت شهره ۲۰۰۴
مازیار و لیلا فروهر
کنسرت هایده٬
مرتضی و ستار ۱۹۸۴
کنسرت ستار
در سوئد

ایرج
تئاترشاهزده خانوم
و دختر وزیر
الهه ٬ ستار و مرتضی
کنسرت شهرام و لیلا
کنسرت فرزین ۱۹۸۸
کنسرت در تهران ۱۳۵۵
۱۹۹۳ کنسرت ابی

کنسرت ابی
۱۹۹۸

کنسرت داریوش
۱۹۸۹کنسرت داریوش ۱۹۹۲
First Iranian TV
Channel in US
after the Revolutinویگن و مرتضی‌منوچهر سخایی
و عارف