فتح                


دیدی! من گفته بودم به آسمونها راهی‌ هست
توی این کویر دل، یه جا- یه رنگ آبی‌ هست

دیدی که خدای ما چه مهربون جواب میده
اگه دل رو وا کنی‌ با نور بهش شفا میده

دیدی که تو ملک غمها، گاهی هم تو رویایی
نور صبر یک ستاره میگه از معجزه‌ای

دیدی چه معجزه وار رویا به حق تبدیل میشه؟
ستاره چه با شکوه با شب به صبح تسلیم میشه؟

دیدی که با مهر میشه به شاهراه حق رسید؟
به عبادت بنشین که باز نور او دمید

بیا ای نقاب به سر- به کیش عاقلان وفا کن
بیا و دوباره باز سلطان قلبها رو صدا کن