گدایان بهرِ روزی طفلِ خود را کور می خواهند

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند

گمانم مرده شویان راضیند بر مردنِ مردم

بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند

شیخ فضل الله بحرانی


گلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


کنسرت هایده
۱۹۸۱کنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹


کنسرت ابی
۱۹۹۲به خانه
برمیگردیمما کجا
اونها کجاشیرهای
ایرانزمینتئاتر: بوی
خوش عشق


گلچین موسیقی
پاپ قدیمیکنسرت کامکارهاسقوط۱۹۹۳ کنسرت ابیکنسرت داریوش ۱۹۹۲
کنسرت شجریان ۱۹۹۵
کنسرت فرزین ۱۹۸۸
۲۰۰۰ کنسرت گوگوش
شهر فرنگ
کنسرت شهلا سرشار
عقیلی
کنسرت شهره ۲۰۰۴
۱۹۹۷ کنسرت ابیکنسرت شهرام و لیلا
کنسرت
بیژن مرتضوی ۱۹۹۴
کنسرت امید ۱۹۹۹
کنسرت معین ۲۰۰۰
کنسرت مهرداد ۱۹۹۹
مسافر زمان
کنسرت شماعی زاده
کنسرت ابی ۲۰۰۲
کنسرت در تهران ۱۳۵۵
کنسرت در تهران ۱۳۵۶
کنسرت هایده و ویگن
کنسرت ویگن
کنسرت اندی ۱۹۹۳Ajda PekkanEmel Sayinکنسرت ابی جان جوانیرنگارنگ ۱

ستار
پنجره ها